MENU TANCAR MENU TANCAR

AIA som un equip multidisciplinari amb 25 anys d’experiència i més de 300 projectes construïts, format per arquitectes, enginyers i consultors especialitzats en el desenvolupament de projectes d’arquitectura, enginyeria, interiorisme i paisatgisme. Aquesta base ens permet abordar els projectes de forma global i donant una resposta integral de tots els sistemes que conformen el projecte.

Treballem des del primer esbós fins a la conclusió de l’obra, i al posterior seguiment de la vida útil de l’edifici, posant especial atenció als criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, així com en el funcionament eficaç de l’edifici i la seva integració en l’entorn. Aquest fet que ens ha portat a obtenir diversos premis de sostenibilitat pel compromís mediambiental dels edificis que hem dissenyat i de les seves instal·lacions.

 

Àrea d’Arquitectura

Desenvolupem projectes d’arquitectura, des de la gran escala fins al detall constructiu.
Els nostres projectes han donat resposta als requeriments dels nostres clients per tot tipus d’edificis, ja siguin públics (complexos esportius, centres sòcio-sanitaris, espai públic i paisatgisme), corporatius (centres comercials, oficines, hoteler, promocions d’habitatge) o privats (habitatges, viles).  La sostenibilitat, la innovació i la creativitat exerceixen de puntals bàsics en tots els nostres dissenys.

 

Àrea d’Instal·lacions

La integració arquitectònica de les instal·lacions com a part integral de la concepció de l’edifici està en el fonament de tots els nostres projectes. Els sistemes que dissenyem es basen en el màxim compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat i per aquest motiu proposem solucions innovadores tenint en compte l’estalvi energètic i la simplicitat de manteniment per al control ambiental, tèrmic i lumínic, així com les necessitats de seguretat i comunicacions.

Realitzem el disseny, càlcul i desenvolupament de les instal·lacions dels projectes d’arquitectura, per a nous edificis, així com auditories i consultoria energètica i de manteniment dels edificis existents.

Socis

Albert Salazar Junyentsalazar@aia.cat
Joan Carles Navarro Casamitjananavarro@aia.cat

Cap Àrea d’Arquitectura:
Teresa Junyent – teresa@aia.cat

Cap Àrea d’Enginyeria:
Xavier Martinez – xavi@aia.cat

Equip

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

AIA (Acvitivats Arquitectòniques SLP), en el marc del Programa d’Iniciació a l’Exportació ICEX Next, ha comptat amb el suport d’ICEX i amb la cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.

Cites

“És evident que, dia a dia, la tasca professional de l’arquitecte va prenent més i més complexitat, però al mateix temps, no es desprèn de les càrregues creatives -i àdhuc ètiques- que han estat sempre en les seves bases intel·lectuals i en els seus compromisos amb la cultura. Això crea una situació que, si no es reorganitza de manera fonamental, pot esdevenir catastròfica. La inclusió de nous professionals en el projecte i la direcció de les obres és un fet ineludible, no tan sols en els encàrrecs de gran envergadura, sinó en qualsevol tema que calgui afrontar amb un mínim d’eficàcia operativa. Sovint aquests professionals provenen d’altres disciplines, com les diverses enginyeries, la sociologia, l’economia, la gestió, l’expressió gràfica o la legislació. I així, a vegades, apareix un altre problema: el de la manca de coneixement d’alguns d’aquests professionals de les bases disciplinars de l’arquitectura i àdhuc dels seus instruments habituals. El perill de deformar amb les successives especialitzacions la síntesi creativa de l’arquitecte és, a vegades, prou evident encara que sovint es dissimuli amb derivacions projectuals i fins i tot estilístiques. Per això és tan important la creació d’oficines d’arquitectes que es dediquin a aquelles especialitats sense abandonar en absolut una persistent activitat que globalitzi tot el món de la construcció. Unes oficines que, al mateix temps, siguin escoles de formació per a aquells professionals que volen integrar-se com a especialistes sectorials.

AIA és un exemple molt reeixit en aquest meritori esforç. És fonamentalment una oficina d’arquitectura en el ple sentit professional. És, també, un centre auxiliar per als diversos sectors que avui participen a la construcció. I, a més, és una escola en la que tècnics i especialistes d’altres disciplines aconsegueixen assimilar els mètodes i els instruments dels arquitectes. Els anys d’exercici que acrediten garanteixen la seva solvència. I la joventut entusiasta que demostren assegura la capacitat de diàleg i l’inconformisme batallador en favor de la creativitat.”

ORIOL BOHIGAS, MBM ARQUITECTES

Desembre 2002

 

Pour Ledoux c’était facile; il n’avait pas de tubes.

Això deia Le Corbusier… i tenía molta raó. L’estructura portant que va ser responsable de definir els espais arquitectònics durant mil·lennis ha deixat de fer-ho. Els nostres sostres ja no poden expressar com se sostenen, ja no veiem cúpules, voltes d’enginyoses geometries, embigats de fusta, cassetonats, jàsseres i bigues metàl·liques, revoltons ceràmics…, veiem conductes, reixes d’impulsió i retorn, detectors d’incendis, ruixadors, altaveus, safates de fluorescents, downlights, banyadors de paret….Si sopant en una d’aquestes sinistres sales subterrànies per a banquets a qualsevol hotel contemporani s’ens ocorre mirar cap a amunt és natural que patim una indigestió greu, i no només per l’ínfima qualitat del menjar i del cava usual en aquests banquets.

Els treballs d’AIA que aquí podem observar són una contribució molt meritòria a la batalla que els arquitectes tenim entaulada tant contra ordenances, bombers, asseguradores, project managers i controls de qualitat, com contra horribles elements tècnics standard produïts per empreses obtuses amb dissenyadors propis…Es tracta de la batalla final i sort tenim que Salazar i Navarro estiguin entre les nostres files.”

OSCAR TUSQUETS BLANCA

Setembre 2007

 

“Pensem que el projecte és el que dóna vida a la tècnica, i no a l’inrevés; per aquest motiu vam anar canviant d’enginyeria a enginyeria, fins que vàrem trobar un grup de joves arquitectes i enginyers que entenien la nostra manera de pensar i amb els quals podíem, finalment, afrontar les instal·lacions des de l’inici del projecte. La nostra col·laboració amb INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES ens ha mostrat que el rigor del seu treball enriqueix també el nostre, i les instal·lacions han deixat de ser la part que sempre calia amagar.

Tot i que afirmen que arquitecte és aquell que a casa de l’artista sembla enginyer i a casa de l’enginyer sembla artista, a la casa d’AIA semblen només arquitectes.”

ESTEVE BONELL I JOSEP MARIA GIL

Gener 2003

 

“L’equip d’AIA constitueix una imatge professional que aporta una fórmula original en els estudis d’arquitectura a l’Estat espanyol. Aquesta combinació entre arquitectura i enginyeria, disseny i eficiència tècnica de qualitat (…) em va seduir i decidir a treballar amb ells, perquè correspon precisament a la meva manera d’entendre l’evolució tant tècnica com cultural de l’arquitectura dins i fora d’Europa. Aquesta col·laboració iniciada en un projecte de tanta envergadura i importància com el Complex Esportiu “Torrent de la Batllòria” (…) ha estat solament el primer d’altres projectes segur igual d’importants que ens esperen.”

DOMINIQUE PERRAULT

Març 2003

 

“Enric Miralles, arquitecte desaparegut prematurament, va ser el vas comunicant a través del qual van coincidir i es van fusionar, a començaments de la dècada dels noranta, les vocacions i aspiracions dels joves Salazar i Navarro, formats en l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. En un vincle de diàleg amb Miralles, units per un sentit d’il·lusió i el desig d’assajar un llenguatge arquitectònic, Salazar i Navarro van aprendre a trencar clixés arquitectònics i van adquirir durant aquesta primera fase una actitud mental que ha estat la base del concepte ser arquitecte, a partir del qual han afermat les seves pròpies idiosincràsies: “L’arquitectura és un ofici en el qual l’arquitecte és qui delimita les seves pròpies fronteres. Al costat d’Enric consolidem en la nostra ment la convicció que en arquitectura gairebé tot és possible, un mateix marca el límit dins del qual jugarà i s’arriscarà.”

Aquesta premissa atorga al seu treball el que és sens dubte el seu tret definitori fonamental, la seva primera ruptura amb una convenció: l’absència d’un estil o expressió formal. Una absència que possiblement no és arriscat definir com a rebuig, encara que no sigui un rebuig que es proclami estentóreamente, i sobre el qual indubtablement s’arrela a la seva manera de fer i es fa el fonament que permet hibridar d’una banda el compromís objectiu amb les exigències i repercussions de tot projecte i la dimensió experimental que cada projecte proposa i satisfent a la inquietud creativa.

Salazar i Navarro van fundar AIA (Activitats Instal·lacions Arquitectòniques) des d’una singularitat molt específica: neix com un equip multidisciplinari compost per arquitectes i enginyers que desenvolupa projectes tant propis com per a altres professionals, administracions públiques i empreses privades.

La concepció de l’arquitectura com a servei ha estat posada moltes vegades en un segon pla, per darrere del que s’ha donat a considerar l’Arquitectura amb majúscula, on l’autor com a geni creatiu és ponderat sempre per sobre de la veritable qualitat de l’edifici. No obstant això, en l’actualitat pren pes la noció que el bon fer arquitectònic està produït per un tot, i el geni creatiu no és únicament reduïble a la capacitat d’abordar radicalment la dimensió estètica de l’arquitectura, sinó que implica absoluta e indissolublement la recerca del benestar comprès en un sentit ampli, d’interacció positiva de l’edifici amb l’individu i la col·lectivitat (a petites escales comunitàries i en l’amplitud social) i que ve així mateix donat per una forma de fer assenyada e intel·ligent, on l’elecció dels materials i la bona resolució de l’enginyeria del projecte conformen l’essència de l’arquitectura en el present, i que són factors indispensables per al desenvolupament de l’arquitectura.

Això els ha transformat en uns pioners a l’hora d’entendre l’arquitectura com a servei i com a treball col·laboratiu, producte de la capacitat d’una estructura grupal que possibilita la resolució optimitzada fins i tot de l’últim detall tècnic i de disseny. L’estudi arquitectònic es converteix en un cervell multicèfal en què el geni creador se subordina en positiu a favor d’un treball mancomunat, a la generació d’una xarxa intel·ligent on cada punt especialitzat desenvolupa un paper fonamental per assolir els objectius.”

FREDY MASSAD I ALICIA GUERRERO YESTE 

Gener 2010

Certificats i Premis

Certificat ISO 9001:2015.

Tenim la homologació de qualitat en els processos ISO 9001:2015.

Obra seleccionada pel “Premi d’Arquitectura Contemporània de l’Unió Europea, Premi Mies van der Rohe 2009”

Amb l’obra Hotel ME realitzada juntament amb Dominique Perrault i Corada Figueras, Febrer 2009.

1r PREMI  “a la promoción inmobiliaria mas sostenible BMP2007 del territorio español”

Pel projecte d’instal·lacions de la Promoció de 48 habitatges a Vilafranca de Bonany

1r PREMI “ACCÉS 2007”

Projectes d’aplicació atorgat per la Fundació Salas, amb el disseny del sistema per a banys “TOTS”

Representants d’España al “GREEN BUILDING CHALLENGE ESPAÑA 2005 SB05 DE TOKIO”

Edificis que van formar part del Pavelló Espanyol a Tokio:

“CEIP Gitanjali”

“Piscina coberta de Bellvitge i sales polivalents”

1r Premi “ACTECIR” en el VI Concurs de treballs sobre novetats d’instal·lacions en la edificació

Pel “Projecte d’instal·lacions en l’Edifici JAUME I i ÀGORA de la Universitat Pompeu Fabra (1997)”

Àrea d’Arquitectura

– Projectes d’arquitectura
– Projectes d’urbanisme
– Arquitectura del paisatge
– Plans Directors
– Plans Especials
– Rehabilitacions
– Arquitectura d’interiors
– Retail
– Gestions integrals de Projectes
– Taxacions, peritatges
– Direcció d’obra
– Direcció d’execució
– Gestions de llicències
– BIM – Building Information Modeling

Àrea d’Instal·lacions

– Projectes d’enginyeria d’instal·lacions
– Disseny industrial
– Direcció d’obra
– Eficiència energètica
– Expedients de llicències ambientals o d’activitats
– Expedients de legalització d’instal·lacions
– Certificacions energètiques
– Infraestructures comuns de telecomunicacions (ICT)
– Assessoria
– Auditories
– Plans d’autoprotecció i emergència
– Peritatges
– Estudis de viabilitat
– BIM – Building Information Modeling

Abantia Instalaciones, SAU
Acciona Inmobiliaria, SLU
Ajuntament Badalona Esports
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Gava
Ajuntament de L’hospitalet
Ajuntament de Parets del Valles
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament Gava, Gavanenca de Terrenys
Ajuntament Sant Just Desvern
Ajuntament Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament St Pere de Riudebitlles
Alan Projectes Urbanistics Catalunya
Altamira Santander Real Estate, SA
Altavista Hotelera, SL
Animua, SA
Arcon, SL
Area Metropolitana de Barcelona
Assignia, SA
Associació Casino Valliranenc
Axis 2005 Indico, SL
B.Lux SA
Badalona Cultura, SL
Banco Santander, SA
Barcelona Activa Spm, SA
Bershka Bsk España, SA
BIMSA

Boza, Antonio
Bucklys Bars
Building Factory, SA
Centre de Dia i Serveis Nous Avis,
Club Natacio Catalunya
Club Natació Sitges
Club Tennis Barcino
Contratas y Obras Empresa Constructora
Criville, Ramon
Design Center Europe SL
Deutsche Bank, SAE
Diputació Barcelona
Divisio Recursos Fisics Servei Català De La Salut
Don Piso
Edificio Riusec, SA
Engestur, SA
Escoda, Jaume
Fundació Privada Hospital Sta Creu
Funitec
Futbol Club Barcelona
G3t, SL
García Polacchi, Juan
Garcia Vizcaino, Justo
Garmos Business, SL
Garraf Mediterrania, SA
Gran Fabre 2000, SL
Grupo Massimo Dutti, SA
Grupo Sotoval, SL
Hespetel, SA

Hines Diagonal 123, SL
Ide Suministros Contra Incendios, SL
Idea Arquiectura i Enginyeria, SLP
Indestamp, SA
Industrias Quimicas Masquelack
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
Inmobilia San Cugat Bv.
Inmodanko, SL
Inmuebles Reunidos, SA
Instal·lacions De Lleure Esportiu Illa
Iss Facility Services, SA
Jip Aviacio, SL
Jordi Marce Arquitectes, SLP
Köllmann Española, SL
Kiddy’s Class España, SA
Lenox Solutions SL
L’H 2010 Stat Privada Municipal, SA
Mancomumitat de Municipis Area Metropolitana de Barcelona
Manrique Planas Arquitectes SLP
Masjoan Mollfulleda, Ramon
Material Verda, SL
Mercafred, SL
Mialbert, SL
Mitsubishi Electric Europe, BV
Monge Rubio, Eugenio
Nacher, Victor
Oikos Physei, SL
Oikphybyo, SL

Optima Management, SL
Ortiz Povedano, Antonio
Oysho España, SA
Parron, Mercedes
Patrimonial Mimola, SL
Peñas Martinez, Alejandro
Perrault, Dominique
Promusa -Promociones Municipales de Sant Cugat del Vallès
Pujol Arquitecturas, SLP
Pull & Bear España, SA
Rivero Crespo, Eduardo
Roig Construcciones y Servicios, SL
Schlüter, Jens
Servei Catala De La Salut
Servicio Climatizacion, SA
Sitges Model XXI, SA
Spm Promociones Municipales de Sant Cugat del Vallès
Tau Ingenieria y Construcciones Esp
Tauro Real Estate, SL
Tremp.House, SL
Trinquete Residencial, SA
Universitat Autonoma Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Uterqüe España, SA
Van-Lux, SA
Vipracasa, SL
Vopi4, SA
Zara España, SA

Actar Arquitectura, SL
Add Sarri-Civit, SL
Ajuntament de Badalona Esports
Ajuntament de Badalona
Ajuntament Castellar Valles
Ajuntament d’Amposta
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roses
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Adrià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament Hospitalet
Ajuntament Mollet del Valles
Ajuntament St Vicenç Montalt
Alonso & Balaguer Arquitectes
Alonso Terre, Yaiza
Altavista Hotelera, SL
Altro Manresa, SA
Animua, SA
Antoni Bou, Arquitectes, SL
Aran Corbella, Eulalia
Area Metropolitana de Barcelona
Argenti Salvado, Victor
Aros Estudio de Arquitectura, SA
Arquitecturas Oscar Tusquets Blanca
Artigues Vidal, Jaume
Asil Santa Anna, Fundació Privada
Asz Arquts, SL
Aulenti, Gae
B720 Arquitectura
Baas Jordi Badia, SL
Baena-Casamor Arquitectes BCQ, SL
Barceló-Balanzó Arquitectes SLP
Barcelona Activa SPM, SAU
Barcelona Integral Projects, SL
Bargues Idees i Projectes, SL
Benedito Rovira, Josep
BG Ingenieros
Bibiloni, Cerda, Company Arquitect
BIS Arquitectes, David Garcia, SLP
Bonell i Gil Arquitectes, SL
Bosch, Manel
Brotheric, SL
Bru Bistuer, Eduard
Brullet-Pineda Arquitectes, SL
BT Arquitectes, Scp
Busnan Invest, SL
Ca n’Arimon, UTE
Caixa de Catalunya
Caixa d’Estalvis de Sabadell
Caixa d’Estalvis i Pensions
Caufec, SA
Causton International LTD
CC245 Arquitectos, SLP
Cercle del Liceu
Club Natacio de Barcelona
Club Natació Catalunya
Club Poliesportiu Europolis, SL
Club Tennis Barcino
Comeron i Graupere, Lluis
Comunidad Gral de Propietarios de Illa del Mar

Comunitat de Propietaris Carrer Monistrol, 33 Barcelona
Consell Català de l`Esport
Consorci Mercat de les Flors
Construcciones PAI, SA
Construccions Gallisa
Copcisa Inmobiliaria, SL
Corpedificacions, SL
Costa Savall, Rosa
Corada Figueras Arquitectes
Corp
Crespo Nomen, Frederic
Crespo y Blasco
D’Aura Arquitectura
Diagonal Mar Immobles, SL
Dibrok Eines, SL
Dino Ibañez & Associats, SL
Domenech, Lola arq.
Don Piso
Dragados, SA
E Donato Arquitecte & Associats, SL
Edificio Riusec, SA
Egea, Alex
Electromecanica Soler, SL
EMTE, SA
Engestur, SA
Enric Pare Arq. Associats, SL
Equip Respostes, SL
Espais Diagonal Mar, SL
Europolis-Segura Lahosa, UTE
Fahe Consulting
Fahrenheith451 Arquitectura
Ferre i Pueyo, Gemma
Festina-Lotus, SA
Figueras, Virginia
Fira 2000, SA
Foment Ciutat Vella
Forgas Arquitectes, SLP
Fundacio Bancaria la Caixa
Fundació Gran Teatre del Liceu
Fundació Municipal Joan Abelló
Fundació Orfeó Català
Fundacio Privada Guillem Mas
Gallardo-Bravo Arquitectos, SLP
Garces, Jordi
Garcia Riera, SL
Garmos Business, SL
Garraf Mediterrania, SA
Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA
Generalitat Catalunya. Benestar Social
Generalitat Catatalunya. Dep. Cultura
Gestio d’Infraestructures, SA
Gili Galfetti, Gustau
Gimbernat, Jose A.
Giro Borras, Marçal
Goday Baylina, Josep
Goldoil-Orokuibir, SL
Grandoptical
Grupo Inmobiliario Barnagestio 2000
Hangar Associacio Artistes Visuals
Henrich i Monras, Jordi
Hines Diagonal 123, SL
Hito Espacios, SL
Holmes Place Health Club
Hotel Font del Genil, SL
Humana, SA

Iber Espais Europa, SL
ICF Equipaments, SAU
Iluminación Catalana, SA
Impulsa Grup Ortiz, SL
Inaraja Genís, Meritxell
Ingeniería y Proyectos Electricos
Iniciativas Corma, SL
Inmobiliaria Colonial, SA
Inmobiliaria Urbis, SA
Inmuebles Reunidos, SA
Inshaatchi Company
Institut de Barcelona Esports
Institut Català de les Industries Culturals
Institut Català del Sol
Institut Tecnologia Construcció CAT
Inypsa
ISS Facility Services SA
Joan Rodón Arquit. Associats
Junta Constructora Temple Expiatori de la Sagrada Familia
Kelvin Europea, SL
Kleinmann, Ana
Lagranja Design Arq
La Pinassa-Prom. i Serveis Municipals
Lay, Charmayne
Leve
Llimona, Ruiz, Recorder Arquitectes
Macomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Manrique Planas Arquitectes, SLP
Marge 5 Retorn, SL
Martínez Gil, Antonia
Massana Castanys, Francisco
Massip Bosch, Enric
MBM Arquitectes, SL
Medgroup Inversiones, SL
Metrovacesa, SA
Miralles, Enric
Miranda Girbau, Eva
Modultec, SL
Moliner Office Architects, SL
Muro, Carles
Museu de Terrassa
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Negre Balsas, Ma. Àngels
Nogue Onzain i Roig Arquitectes, SC
Nomen i Associats Arquitectes, SL
Noto, Alejandro Francisco
Nous Espais Torrent, SA
Obralar, SL
Octaus, Sl
Opalan, SL
Oro Vivo, SA
Ortiz Construcciones y Proyectos, SA
Ortiz Povedano, Antonio
Paez Blanch, Roger
Parroquia St Genis Vilassar de Dalt
Pascual Vicent, Josep
Pastor Mongrell, Alfred
Patronat Municipal Habitatge
Pegi Engineering, SLP
Peris, Toral, Bonell i Gil, UTE
PGI 2000, Consultoria i Enginyeria de Barcelona, SL
Ponseti Valiente, Jordi
Prodiba, SL
Promedibe, SA

Promociones Artibox, SL
Promociones Habitat, SA
Promocions i Habitatge Loyfe 2005, SL
Promocions Neira, SA
Promodomus SA
Pro-Progress BDN, SL
Proyectos Civiles y Tecnologicos, SA – Setsis UTE
PSP Arquitectura
Pujol Arquitectura SLP
Pujol Mongay, Eulalia
Ramos Polo, Javier
Rende Bertran, Casimiro
Requejo Falceto, Jose A.
Residencial Castellmar
Restaurant Cote Sud
Reyal Urbis, SA
Reyes Quijada, Juan Carlos
Rfc Arquitectes, SL
Rga Arquitectes, SA
Roig Construcciones y Servicios SL
Rosell Bernardez Arquitectes, SCP
Rosello Sangenis Arquitectes, SCP
Rqp Arquitectura, SL
Ruggiero, Gianni
Sabadell Gent Gran Centre de Serves
Sanmartí, Jaume
Securo Limited
Sendra Vives, Sergi
Serra, Dani
Sierra Fernandez, Pau
Sierra i Callejas Arquitectes, SLP
Sola Cortasa, Sebastià
Sole Ribas, Pau
Sports Bar
Stitzman Staiff, David
Stone Home, SL
Sub-Way, SL
Sumo Arquitectes, SLP
Sunshine Ferradura, SL
Tda Arquitectura y Urbanismo 2002
Technip Iberia, SA
Tecnifred, SA
Televisió de Catalunya, SA
Tiferca, SA
Tiger Bay, SL
Toolstudio, SL
Trair, SL
Tusquets Blanca, Òscar
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Unnim
UTE Argenti-Forgas
UTE Biblioteca d’Arquitectura
UTE Luis Angel Dominguez & Fahe Consulting Arq, SLP
Valles Entorn, SA
Valls Ortiz, Ramón
Vegas Llobell, Guillermo
Ventura Varcarcel, Magdalena
Vila Fonolleda, Ágata
Vila Fontcuberta, Jaume
Vinyoles, Joaquim
Vora Arquitectura, SCP

Estructures

Robert Brufau, Doctor arquitecte
Jorge Blasco, arquitecte
Oriol Palou, arquitecte
David Garcia, Doctor arquitecte – BIS structures

Fotògrafs

Ariel Ramírez
Joan Mundó
Noelia Murillo
Pep Gaudé, Basílica Sagrada Família

Tècnics i Especialistes

Agustí Grau – Antoni Sapiña – Arnau Tornero – Bettina Leitner – Carlos Avila – Carlos Pueyo – Cristina Monjas – David Rotllan – Doménica Torres – Edson Kenji – Enrique Rivera – Fabio Aurichio – Fermín Porta – Francesc Verdaguer – Gemma Cuch – Gemma Soler – Ignasi Arcarons – Ignasi Prat – Ivan Navarro – Ivan Romero – Javier de Miguel – Jesús Cerezales – Joan Puebla – Jocelyne de Botton – Jordi Fornells – Jordi Martin – Jordi Oliva – Jordi Pellejero – Juan Roberto Vásquez – Juana Carolina Suárez – Karina Scarone – Konstanze Müller – Laia Roca – Laura Otero – Laura Pallisé – Laura Valriberas – Luis Lozada – Marc Binefa – Marco Andrés Vásquez – Marina Cella – Mariona Gener – Marta Bartolí – Mauricio Castro – Meritxell Barba – Michela Mezzavilla – Miquela Fontanet – Mónica Asenjo – Mónica Navarro – Montse Santolaria – Nacho Choza – Nicolau Freitas – Olivier Douillet – Oriol Anglada – Oriol Fernández – Pablo Martínez – Pere Sánchez – Ramon Fornós – Ricard Muros – Robert Calonge – Roberto Zaffari – Rubén Moragues – Sandra Olivares – Sebastian Dreifuss – Sergi Marimón – Vicky Figuerola – Víctor Pérez – Virginia Arbona – Xavier Gómez

Disseny web

Raul Goñi
David Medina

Trajectòria professional

Anteriors webs de AIA

web aia 2000 – http://2000.aia.cat

web aia 2010 – http://2010.aia.cat

Vídeo de presentació

Realitzat per ‘Gavà Televisió’ (Barcelona, 2007)

25 anys desenvolupant projectes d’Arquitectura i d’Instal·lacions

MENU TANCAR MENU TANCAR