AVÍS LEGAL

Condicions generals d’ús de la pàgina web www.aia.cat

1. Identificació i activitat de la societat.

ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES, SLP i INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SL  (en endavant AIA), amb domicili social a plaça Sant Pere, núm 3 baixos de Barcelona i amb CIF B60426145 i B59860775 (respectivament), inscrites al Registre Mercantil de Barcelona, és un estudi d’arquitectura i enginyeria.

2. Responsabilitats d’ús.

Totes dues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema. L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris pel correcte funcionament del sistema.

L’Usuari i AIA adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus al sistema. Malgrat l’anterior, AIA exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d’aquesta, així com falta d’adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.

ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que poguessin produir alteracions al sistema informàtic o als fitxers dels Usuaris.

3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades. 

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran tractades en la més absoluta confidencialitat. La sola utilització de la nostra pàgina web suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals.

4. Propietat Intel·lectual i/o industrial.

Tota la informació continguda en la pàgina web www.aia.cat, com pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d’establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’AIA o tercers.

Sota cap supòsit l’accés als serveis d’AIA suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquets drets, ni confereix cap dret d’ús, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització d’AIA o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l’Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l’autorització prèvia i per escrit d’AIA.

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als que es tingui accés a través de www.aia.cat, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

No obstant l’anterior, queden deslliurats de perill els drets de l’Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.

Hi ha imatges que han sigut extretes d’altres webs, només amb intenció cultural e informatiu. En qualsevol cas, si hi ha alguna imatge amb la qual algú no estigues conforme la seva reproducció en aquesta web pot escriure un mail a aia@aia.cat i la retirarem de la web amb la major brevetat possible.

5. Política de links.

AIA no es farà responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s’ofereixin a través de les pàgines webs a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s’inclouen a la pàgina web www.aia.cat.

6. Notificacions.

Qualsevol notificació podrà ser dirigida a AIA a l’adreça que figura a la capçalera o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: aia@aia.cat

7. Cookies.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l’experiència de l’usuari a través de la seva navegació. Si continues navegant acceptes el seu ús.

8. Legislació aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o acompliment de les obligacions establertes entre AIA i els usuaris de la pàgina web www.aia.cat, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que per llei els hi pogués correspondre.

9. Consentiment del Usuari.

El sol accés a l’ús de la pàgina web www.aia.cat per part de l’Usuari suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.